1:3,1:4-β-D-低聚糖的纤维素(A)

英文名: 1,3:1,4 ß-Glucotriose (A)

货号:MO-BGTRIA

规格:50mg

报价:2464.00

成交请联系:客服  值班 邮件:

数量:

购买

商品描述

CAS: 32581-38-7
Molecular Formula: C18H32O16
Molecular Weight: 504.4
Purity: > 95%

High purity 1,3:1,4-β-Glucotriose (A) for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis. 

Trisaccharide produced on hydrolysis of 1:3,1:4-β-D-glucan by cellulase. Glc1-3Glc1-4Glc

文档

O-BGTRIA_DATA.pdf:
m.catalog.equl.cn.pdf: