1:3,1:4-β-D-低聚糖的纤维素(A)

英文名:1,3:1,4 ß-Glucotriose (B)

货号:MO-BGTRIB

规格:50mg

报价:2464.00

成交请联系:客服  值班 邮件:

数量:

购买

商品描述

CAS: 32581-36-5
Molecular Formula: C18H32O16
Molecular Weight: 504.4
Purity: > 95%

High purity 1,3:1,4-β-Glucotriose (B) for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.

Trisaccharide produced on hydrolysis of 1:3,1:4-β-D-glucan by lichenase. Glc1-4Glc1-3Glc

文档

O-BGTRIB_DATA.pdf:
m.catalog.equl.cn.pdf: